Välkommen till CONEC Konsulterande Ekologer

CONEC är ett av de äldsta svenska företagen inom sektorn naturmiljö - ekologi - planering. Företaget bildades redan 1978 och hade sin grund i de första svenska forskningsprojekten kring miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

CONEC drivs numera som familjeföretag med Hans-Georg och Sonia Wallentinus som delägare. Idag har bägge gått i pension och arbetar därför endast med smärre uppdrag.

Sonia, som ansvarar för huvuddelen av verksamheten, är biolog/ekolog och hälso-skyddsinspektör. Sonia är fil. doktor i tillämpad ekologi "ekologisk känslighet ur planeringssynvinkel). Idag är det framförallt utredningar (MKB och ekologiska bedömningar) som tar mest tid. Sonia har, förutom i CONEC, arbetat inom universitetet, kommunalt, länsstyrelsen och på privata företag.

Hans-Georg Wallentinus är ekolog och docent i ämnet "ekologi i planeringsprocessen". Hans-Georg är f.d. universitetslektor i MKB vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hans-Georg är en av företagets grundare och en av de ledande i landet inom MKB-området.

E-post: | sonia.wallentinus@conec.se | hans-georg.wallentinus@conec.se | bjorn.wallentinus@abc.se | info@wallentinus.se
Hemsidor: | Sonia | Hans-Georg |
| Björn | Tomas | Sjöbacken | Angarn |