Kontaktläten från unga sothönor

 

Sothöns och deras ungar har en mängd olika läten. Speciellt ungarnas kontaktläten är mycket olika och diversa. Bland andra läten finns ett tvåstavigt, vilket Erik Rosenberg beskriver som ett "'sorgligt' kvih-hip". Det här lätet hörs ofta uppe från huset och påminner då och då mycket starkt om ett av storspovens vanligaste sträckläten (tlyh-ih" enligt Rosenberg), ibland mer om större strandpiparens ("tú-ipp" enligt Rosenberg). Det är mer än en gång vi har trott att det varit dags att kryssa storspov.

I denna inspelning hörs det tvåstaviga lätet direkt i början samt från 40 sekunder och fram till inspelningens slut. Ung sothöna. På inspelningen hörs också backgräshoppa i förgrunden.


Sidan senast uppdaterad: 2003-08-10