Vattenrall med avvikande läte

 

Natten mellan 14 juni och 15 juni hördes ett för oss helt obekant fågelläte från Hakungesidan av Garnsviken (Brottby). Jämförelser med nyutgivna fågelinspelningar samt amerikanska hemsidor pekade mot amerikansk kopparand. Fågeln spelades in på band. Två exempel har lagts in här på hemsidan (se nedan).

Fågeln uppmärksammades första gången ca 22:30 då den hördes spela sporadiskt i ett bestånd av säv. Då vi närmade oss med roddbåten tystnade den, för att komma igång igen framåt 23-tiden. Därefter spelade den intensivt till fram emot ett-tiden 15 juni. Eftersom Hans-Georg försökte identifiera fågeln via internet, så är slutpunkten för det intensiva spelet inte exakt. Spelet inleddes med 3-4 tärnlika "ki", som också skulle kunna liknas vid en vattenrall i högt läge. Ibland förnamms en acceleration likt den hos vattenrall, samtidigt som tonhöjden sjönk ned mot den avslutande delen. Den efterföljande delen av spelet bestod i en likaledes tärnlik (anfallande silvertärna), om årta påminnande strof (se sonogram).

Ca 01:50 hördes den för sista gången. Då var det ett ganska vattenrall-liknande läte. Efter tips via internet, så har fågeln trots allt bestämts till vattenrall. Erik Rosenberg skriver i "Fåglar i Sverige" (1972) så här: "Om försommarnätterna är det icke ovanligt att en rall låter sitt hamrande interfolieras av pyrrrl-ande och detta upprepade pypp pypp pyrrl, pypp pypp pyrrl ... förleder ofta till förmodan om att det rör sig om någon av de sällsynta smärre sumphönsen." - Men att hålla på med bara detta läte i timmar, måste väl ändå tillhöra undantagen?

Ljudclips:
Clip 1
Clip 2

Hans-Georg Wallentinus och Sonia Eriksson


Sidan senast uppdaterad: 2003-07-16