Spelande sommargylling vid Körlinge och Svista 13-14 juni 2008

 

Sonia noterade på morgonen 13 juni en sommargylling som flöjtade några gånger vid Körlinge. Därför tog Hans-Georg morgonen därpå cykeln för att kolla upp om fågeln var kvar. Vid pass 03:30 den 14 juni stannade HG på fälten väster om Svista gård, för att lyssna av björkhagen vid Skepparbacken. Genast lät gyllingen höra sitt flöjtande och den fortsatta med det under det att den flyttade runt i hagen. Sonia som nu tillstött kunde också konstatera att fågeln flöjtade ihärdigt en längre period.

HG gjorde ett försök att med hjälp av parabolmikrofon få in arten som tomtkryss, när Sonia utbrast "den är ju här". Och mycket riktigt, den satt nu i björken vid Grindstugan, bara 100 meter bort från oss. Där satt den länge och väl och vi fick bra inspelningar av den, inklusive det nötskrikeliknande lätet som är så typiskt för arten.

Ljudfil: Spelande sommargylling 14 juni 2008. På inspelningen hörs också bland annat kungsfågel, lövsångare, bofink, trastar och entita.


Sidan senast uppdaterad: 2008-07-21