Jul- och nyårsbrev 2002

 

Oregelbundet utkommande organ för Ekologerna på Sjöbacken.

Klickbar Internet-version

 

 

Innehåll:

 

VI HAR FLYTTAT!

CONECs ÅR

FRILUFTSLIVET LIGGER LÅGT, MEN …

OMVÄLVANDE HÄNDELSER KRING VADAKÖREN

NY TOMTKRYSSLISTA PÅBÖRJAD

FÅGELÅRET VID ANGARNSSJÖÄNGEN

MKB-CENTRUM SLU RULLAR PÅ

HEMSIDOR

 

 

 

 

 

Det såg ut att bli en lugn sommar – innan vi visste

att vi var med hus.

 

 

 

 

 

FÖREBILDER

 

Originalet till denna typ av julbrev kommer från Urpo Taskinen (Markitta) och har tagits upp av Anders Hedlund & Inger Brandell (Tensta ‑ Harrbäcken). Vi själva började i mindre pretentiös skala 2001.

 

Som regel har vårt julbrev kommit ut i januari året därpå.


 

Vi har flyttat

 

I år finns verkligen en anledning att julbrevet är försenat. Vi har flyttat – ”vi” innebär både familjen med Sonia, Hans-Georg och Tomas men också företagen Conec – Konsulterande Ekologer och Wallentinus Mediaproduktion.

 

Passa på och ändra i din adresslista. Nya adressen är: Sjöbacken, Svista 17, 186 97  BROTTBY. Telefonnumret har vi plockat med oss: 08 – 510 104 31 (hemnummer). Företaget har som förut 08 – 510 109 55.

 

 

”Här bor vi”

 

Vi flyttade 6:e december och håller fortfarande på att plocka upp några av de ca 150 kartongerna som 25 års samlande på Härdstigen i Täby hade givit. Vi bor numera ute på landet 3 km söder om Brottby i Vallentuna kommun, några 100 meter från det gamla säteriet Svista ‑ numera hästgård. Nedanför oss ligger sjön Garnsviken där skridskoåkarna redan har fyllt isarna, ja t o m bilar har vi sett på isen. Det känns spännande att flytta ut på landet där man faktiskt kan se både fullmåne och stjärnor utan störande gatuljus när vädret tillåter. Vi har också blivit välkomnade av grannarna här omkring, med Lucia i ridhuset på Svista, där vi fick se hopptävling, lite skämtlynne hos jockeyerna och Agility-tävling medan vi avsmakade glöggen.

 

Nästan all fritid har under hösten använts för att fixa på Sjöbacken som vårt nya ställe heter. Vi har målat och fixat 3 rum fullständigt och påbörjat 2 till, bl. a. med hjälp av barn, Björns flickvän och vänner. Men allt hann vi inte som vi hade tänkt, trots hjälp också från professionella hantverkare, utan vi får fortsätta med en del framöver.

 


Blanda bärlager för värmegolv…

… och måla innertak.

 


 

Vi har haft två ”invigningar”. Först tredjeadventsglögg för gamla och nya grannar, samt nyårsfirande med det traditionella gänget samt Anders och Gunilla (gamla vänner från Ösby öster om Össeby-Garns kyrka) och Barbro (granne).

 

Vill ni se hur vi bor? Titta in på Hans-Georgs hemsida: http://www.abc.se/home/m4046/sjobacken/sjobacken.htm

 

Kom gärna och hälsa på! Karta finns på länken ovan.

 

Falsterbokanalen i augusti 2002

 

 

CONECs ÅR

 

På vårt företag, CONEC ‑ konsulterande ekologer, har framförallt hösten varit intensiv med ett intressant projekt för Sonia åt Stockholms Stad och Miljöförvaltningen med uppdraget ”Att bedöma markåtgångens effekter avseende ekologiska och sociala värden”. Det gällde alltså att testa en metod för att se vilka effekter alla nya detaljplaner och all utbyggnad kan ge. Stockholms Stad med sin biotopkarta och Artarken har gjort det roligt att arbeta med projektet.

 

Samtidigt med detta projekt medverkar Sonia som underkonsult åt Tyréns Infrakonsult med att komma med ekologiska synpunkter på en eventuell utbyggnad i Riddersvik (Hässelby). Här fanns nu chans att testa markåtgångsmetoden i ett planärende. Utbyggnaden i Riddersvik hinner dock förändras kraftigt med den ändrade politiska majoriteten i staden och planerna bantas kraftigt innan några miljökonsekvenser hinner komma på pränt.

 

Bägge dessa jobb har också varit mycket givande när Sonia har hjälpt till på KTH Arkitektur som assistent på en kurs om stadsbyggnad för professor Kai Wartiainen. Här gällde det verkligen att omsätta idéerna om ekologi och planering för arkitekturstudenter. Något som dock måste utvecklas ytterligare.

 

Kanotsemester i Åbolands skärgård.

 

Under hösten har Sonia också haft ett trevligt gäng på Komvux i Vallentuna (Naturkunskap A och B), där vi alla har skrattat gott tillsammans när vi har sniffat på burkar med okänt håll eller lyssnat uppmärksamt på varandras olika fördjupningsuppgifter.

 

Sonia har också gått på kurs själv i år. Det var MKB-kursen för yrkesverksamma på MKB-centret på Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna (med Hans-Georg som kursansvarig). Även om vi har varit med länge inom MKB-sektorn var kursen mycket givande med genomläsning av mycket litteratur (som ännu inte är avklarad till fullo) och kontakter med andra yrkesverksamma.

 

I Gävle jobbar Sonia just nu med att ta fram underlagsmaterial för skötselplan för ett naturreservat vid Sätra Stigslund i Gävles utkanter. Här innebär arbetet fältarbete med GPS (geografiskt positioneringssystem med hjälp av stationära geosatelliter) och kikare. Men också innearbete med att gå igenom gamla utredningar och jobba med datorn och skogsbeståndskartan i GIS (geografiskt informationssystem). GIS är verkligen ett bra verktyg när det fungerar. Tidplanen har dock inte hållit, när orken inte har räckt till, och precis innan nyår kom remissversionen äntligen iväg.

 

Hemsida: http://www.conec.se.

 

Från Högsåra i Åbolands nationalpark, Finland.

 

 

Friluftslivet ligger lågt, men …

 

Fritiden ‑ utöver reparationer på gamla och nya huset ‑ har i princip lyst med sin frånvaro (framförallt under hösten). Ridning har dock Sonia sysslat lite med, under våren som medryttare på Baldur en islänning som ägs av Eva Söderlund och som står i ett stall nära Drängsjön i Åkersberga. Från midsommar och framåt har Sonia haft förmånen att rida Ódinn som också är en islänning och som nu står i ett litet stall mellan Rösjön och Fjäturen (i gränstrakterna mellan Sollentuna och Täby). Han ägs av Ulrika Lundin. Nu när det nya året kommer, hoppas Sonia kunna ägna sig mycket mer åt ridning samt friluftsliv i närheten av Sjöbacken.

 

 

Aegir och Ódinn betar vid Snuggan


 

Omvälvande händelser kring Vadakören

 

Hans-Georg har fortsatt sjunga med Vada kyrkokör, nu på femte året (huga vad tiden går). I maj genomförde kören sin traditionella vårkonsert, denna gång tillsammans med Bo Söderman och hans jazzgrupp. Titeln på vårkonserten var ”Vårjazz” och måste vara en av körens allra bästa konserter, åtminstone under de fem år Hans-Georg har varit med.

 

Sedan var det med stor sorg vi fick reda på att vår körledare, Britt, skulle sluta. Många i kören upplevde nog att världen skulle störta samman. Dessutom skulle ju Tom, vår pastor och 2:a-bas pensioneras och flytta från bygden. I september hade vi vårt sista framträdande tillsammans. Inte ett öga var torrt. Läs mer på Vadakörens hemsida: http://www.abc.se/home/m4046/vada.

 

Vadakörens damer repeterar Ellingtons ”Almighty God”.

Vårkonserten maj 2002.

 

Vi i kören träffades för krigsråd, och ett av våra förslag blev faktiskt verklighet: Josefin från ”grannkören” Karby Gospel hoppade in som tillfällig körledare. Tack vare henne, så har Vadakören kunnat jobba vidare och hade en lyckad julkonsert tillsammans med Tonika, tre tjejer från trakten. Josefin fortsätter en bit in på våren och då tar Martin, den nye kantorn, över. Skall världen rasa samman en gång till när också Josefin lämnar oss?

 

Hans-Georg var med i Julnattskören för första gången. Kören uppträder en gång; natten mot Julafton i en ”helknôkad” (Västgötska: mer än fullsatt) kyrka. Det var lite speciellt, eftersom det var första gången Hans-Georg var med i egenskap av boende i socknen (Össeby-Garn). Julnattskören var sammansatt av medlemmar från Vadakören och Cantaton, samt Tonika. Karby Gospel och Bosse Söderman var också med.

 


 

Ny tomtkrysslista påbörjad

 

 


Ny bostad kräver en ny lista över observerade fågelarter, en s.k. ”tomtkrysslista”. Inom fågelskådarskrået finns en mängd olika listor man kan föra. De vanligaste är ”Livskrysslista” (arter man sett någon gång, någon stans i världen), ”Sverigekrysslista”, ”Årskrysslista” och ”Tomtkrysslista”. På den senare får man bara anteckna fågelarter som setts eller hörts på eller från tomten. Målsättningen var att få in trettio arter på Sjöbacken-listan före Nyår, men det blev 44.

 

Bland lite mindre vanliga arter kan vi nämna mindre hackspett, sångsvan och bändelkorsnäbb. Art nummer ett blev korp och på Nyårsdagen ”hängde vi in” gärdsmyg, art 45.

 

Så småningom ska vi lägga ut artlistan på Internet. Siktet för år 2003 är inställt på att få ihop 100 tomt-arter, så att vi ska kunna komma med på listan ”Tomt 100” (ungefär som ”Club 300”, för dem som har minst 300 fågelarter på sin Sverigekysslista, men mindre pretentiöst). På önskelistan för 2003 står bl.a. havsörn. Sonia vill också kryssa däggdjur och på önskelistan står utter, men kanske inte redan 2003, på fågelsidan står nattskärra på önskelistan.

 

Fördelen med att bo som vi gör är, att en morgonsömnig skådare som Hans-Georg bara behöver rulla ur sängen och ta sig ut på uteplatsen för att vara ute i skådarmarkerna – eller i värsta fall sitta och spana ut genom fönstret.

 

 


 

 

 

Utsikt från vardagsrummet.


 

Fågelåret vid Angarnssjöängen

 

Höstexkursion till Angarnssjöängen, september 2002.

 

Våren var mycket artrik och eftersom vattenståndet var lågt redan tidigt på försommaren, så rastade mycket vadare i sydvästra delen av sjön. Spovsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, kustpipare och kärrsnäppa var några av arterna. Men redan i maj kunde vi ”kryssa” både dubbelbeckasin och vaktel. Flera rördrommar höll till i sjöängen och ett av exemplaren kunde ofta ses flyga över vassarna. Av andra arter som inte är så lättsedda såg Hans-Georg både vattenrall och småfläckig sumphöna. Hans-Georg var med och ledde fyra exkursioner runt sjöängen under året.

 

Som bekant var sommaren extremt varm och torr. Därför sjönk vattenståndet så mycket, att merparten av sjöängen blev helt torrlagd. Kommunen och länsstyrelsen beslöt då, att köra över delar av sjöängen med slaghack och fräsaggregat, för att hålla tillbaka bl.a. kaveldun som börjat ta över på många ställen. Vattenståndet hölls därför lågt långt in på senhösten. Resultatet, naturligtvis: mycket litet av sjöfågel i sjöängen. Nu hoppas vi på ett bra resultat för fågellivet – man vet aldrig förrän efteråt hur resultatet blev.

 

Över huvud taget var det ett bra år i trakten för lite mindre vanliga arter: vaktel vid Angarnssjöängen och Brotorp i Vadadalen, kornknarr vid Hakunge och nattskärra i Tärnan-skogen. Gräshoppsångare sjöng bl.a. nedanför Össeby-Garns kyrka.

 

Angarnssjöängen torrlagd. Senast det hände var torrsommaren 1955!

 

Varje år brukar vi göra vår egen almanacka. 2002 var det bilder och texter från Island, där Sonia var och red året innan. Almanackan för 2003 har temat ”Angarnssjöängen”. De tolv bilderna kommer på Angarngruppens hemsida när Hans-Georgs dator kommit igång igen efter kraschen i slutet av november.

 

Angarngruppens hemsida finns på den här adressen: http://www.conec.se/angarn.

 

 

MKB-Centrum SLU rullar på

 

Som föreståndare för Centrum för miljökonsekvensbeskrivning vid Sveriges lantbruksuniversitet har året varit hektiskt för Hans-Georg. Eftersom centrum vid årsskiftet omfattade elva personer inklusive doktorander och vikarier, så har det inte blivit mycket tid över för annat än chefandet. I juni var de flesta av oss i Haag på den årliga internationella MKB-konferensen och i november genomförde vi jubileumskonferensen ”MKB 25 år”. Att det blev just 25 år beror på att det var 25 år sedan naturvårdsverket gav Hans-Georg i uppdrag att undersöka om det amerikanska systemet för MKB kunde anpassas till svensk lagstiftning.

 

Ett stort uppdrag är som ”helpdesk” för MKB åt Sida. Sida bekostar nära två heltidstjänster åt oss mot att vi ger råd och anvisningar kring MKB och bärkraftig utveckling. I övrigt så har vi genomfört uppdrag åt Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Räddningsverket, m.fl., handlett ca tio examensarbetare, besökt ett antal länsstyrelser, osv, osv. Titta gärna in på hemsidan: http://www-mkb.slu.se!

 


 

Hemsidor

 

Det kan verka som om vi administrerar ett oändligt antal hemsidor, men det är i verkligheten bara två:

Hans-Georgs med adressen http://www.abc.se/home/m4046. Där finns också Vadakörens (http://www.abc.se/home/m4046/vada) och Sjöbackens (http://www.abc.se/home/m4046/sjobacken/sjobacken.htm) hemsidor.

.

CONECs med adressen http://www.conec.se. Där finns också Angarngruppens (http://www.conec.se/angarn) och Sonias (http://www.conec.se/sonia [under arbete]) hemsidor.

 

MKB-centrum SLUs hemsida är ingen av oss iblandad i utan den sköts av Inger Olausson på MKB-centrum.

 

Dessutom har Tomas sin egen hemsida: http://www.wallentinus.se.

 

Vill du skicka e-post till oss så läser vi dessa:

 

Sonia: sonia.eriksson@conec.se

H-G: hans-georg.wallentinus@lpul.slu.se

         m4046@abc.se

Tomas: info@wallentinus.se

 

 

 

Sonia och Hans-Georg

Ekologerna på Sjöbacken