Välkommen till Sjöbacken

som ligger tre kilometer söder om Brottby samhälle, vid västra stranden av sjön Garnsviken.
Närmaste större gård är Svista, ca 300 m söderut, se karta.
Adress och telefonummer:Här bor:
Svista 17,Sonia Wallentinus,hemsida
186 97 BROTTBYoch
08 - 510 104 31Hans-Georg Wallentinus, hemsida