Fågelskådning


Tre möjligheter till fågelskådning finns här:
1) i omgivningen,
2) Fågelsjön Angarnssjöängen
3) Tärnanskogen

Att bara sitta nere vid bryggan eller i något flytetyg en sommardag kanske inte ger en överväldigande artlista, men fiskgjusen och fisktärnan brukan man se fiska i sjön. Kärrhöken häckar ibland i vassen mittemot oss. Skäggdopping med ungar är alltid trevligt att titta på. Från omgivningarna brukar då och då en spillkråkas klyrop höras. Senare på kvällen sätter rörsångaren igång i vassen. I backen har småfåglarna fullt upp med att mata sina ungar, svartvit flugsnappare, talgoxe och blåmes. På vår- och försommarkvällarna hör man morkullans spelflykt när den drar över huset.

Vill du ha lite mer exklusiva arter är vårarna vid Angarnsjöängen att rekommendera, både med och utan guide. Där har man sett 257 fågelarter, läs mer på Angarngruppens hemsida.

Vill du leta efter ovanliga barrsskogsarter är Tärnanskogen en möjlighet, i Rialavargens distrikt. Här är det dock mycket svårare att se eller höra t.ex. tjädern som finns här.