Lappmes i vårt närområde 2004

Finns det något samband mellan invasionen av trumpetande domherrar, mängderna sidensvansar, tallbitar, bändelkorsnäbbar och - kanske - lappmes? Har det varit en extremt BRA sommar i öst, eller har det varit en extremt DÅLIG höst?

Jag hade ju en fundering på domherresidan om det var så, att de lappmesar som dök upp i Uppsala i november skulle kunna vara av östligt ursprung. På Hammarö fågelstation i Värmland har det märkts 4 exemplar under perioden 18 oktober - 1 november, som man skulle kunna tänka vara nedflyttande svenska eller norska fåglar.

Men hur var det på vår sida av Sverige? "Svalan" rapporterar med start 16 november en mängd observationer, alla i Uppsalas västra delar, av lappmes. Senaste observation på Svalan är 1 februari. Två kuststationer rapporterar också lappmes; Landsorts fågelstation 8 november och Långsandsörarna (Gävlebukten) 9 november.

Förvåningen var därför stor då det vid Angarngruppens styrelsemöte 1 februari kom fram att två av styrelseledamöterna kontaktats om lappmes i vårt närområde. Ett exempler hade setts 19 december vid Harängen, Frötuna (SO Norrtälje) och ett exemplar så nära som vid Stava (V om Åkersberga) 12 december och en vecka framåt. Den senare har kunnat artbestämmas med hjälp av, förutom fågelbok, fotografier (se nedan).

Bilddokumentation av höstens lappmesar:
Landsort
Uppsala


Stava, Åkersberga kommun (foto: Kurt Johansson)Sidan senast uppdaterad: 2005-08-25.